Chůva pro dětské koutky

Stručný obsah a rozsah

1. Bezpečnost, hygiena a prevence úrazů

- zajištění bezpečného prostředí, aktivní a pasivní prevence úrazů

- vedení dítěte k hygienickým návykům

2. Poskytování první pomoci dětem

- první pomoc při úrazech

- první pomoc při neúrazových naléhavých stavech

3. Základy pedagogiky

- metody, formy a cíle pedagogické práce

- komplexní rozvoj osobnosti dítěte

- druhy hraček, hračky, pohádky, říkadla

4. Základy psychologie

- vývoj osobnosti, socializace dítěte

- poznávací procesy, emoce, motivace dítěte

- komunikace s dětmi, řešení zátěžových situací

- osobnost chůvy, etické principy pro chůvy

5. Zdravý životní styl

- výživa a pitný režim dětí

- pohybové aktivity dle věku dítěte

6. Chůva a její pracovně-právní vztahy