Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Stručný obsah a rozsah

1. Bezpečnosti, péče o zdraví a prevence úrazů

- preventivní prohlídky, dětské nemoci, kdy jít k lékaři

- zajištění bezpečného prostředí, aktivní a pasivní prevence úrazů

- vedení dítěte k hygienickým návykům

- peče o nemocné dítě v domácím prostředí

2. Poskytování první pomoci při neúrazových stavech

- první pomoc při úrazech

- první pomoc při neúrazových naléhavých stavech

3. Základy pedagogiky

- metody, formy a cíle pedagogické práce

- komplexní rozvoj osobnosti dítěte

- druhy her, hračky, pohádky, říkadla

4. Základy psychologie

- vývoj osobnosti, socializace dítěte

- poznávací procesy, emoce, motivace, morálka dítěte

- komunikace s dětmi, řešení zátěžových situací při péči o dítě

- osobnost chůvy, etické principy a postavení chůvy v rodině

5. Zdravý životní styl

- výživa s ohledem na věk dítěte

- pitný režim dětí

- pohybové aktivity dle věku dítěte

6. Chůva a její pracovně-právní vztahy