Vzdělávací programy

V souvislosti z touto aktivitou vzniknou

dva hlavní vzdělávací programy:

  1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  2. Chůva pro dětské koutky

Odkaz na NÁRODNÍ SOUSTAVU KVALIFIKACÍ

a čtyři navazující:

  1. Základy podnikání pro chůvy
  2. Péče o dítě z lehkým zdravotním znevýhodněním
  3. Péče o dítě s poruchami chování, řeči a rizikem dyslexie
  4. Péče o dítě s odlišným životním způsobem