Cíle projektu

Budou vytvořeny:

  1. dva vzdělávací programy ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací (Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky) 
  2. čtyři navazující, specializační vzdělávací programy.

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání z Jihomoravského kraje.

Pilotního ověřování vzdělávacích programů se přímo zúčastní 30 osob.

Cílovou skupinou projektu jsou také lektoři dalšího vzdělávání, kteří budou následně tyto vzdělávací programy tvořit a pilotovat.

Zájem se stále mohou hlásit  zde.

Projekt potrvá 16 měsíců. 03/2013 - 06/2014

Odůvodnění potřebnosti

Projekt vychází z našich zkušeností v oblasti dalšího vzdělávání, z potřeby zajistit kvalifikované chůvy pro trh práce, ze znalosti aktuálního stavu vzdělávání chův v České republice a vzdělávacích potřeb cílové skupiny, ze studia popisu příslušných typových pozic v Národní soustavě povolání a předběžné podoby hodnotícího standardu pro připravovanou profesní (dříve dílčí) kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Na trhu práce je poptávka po chůvách a rovněž ze strany cílové skupiny je velký zájem o toto povolání. Dosud však nebylo možné získat potřebnou kvalifikaci. Tento projekt umožní účastníkům dalšího vzdělávání připravit se na složení zkoušek k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, a to v co nejkratší době od schválení příslušných dvou profesních kvalifikací. Získání nové profesní kvalifikace zvyšuje konkurenceschopnost dané osoby na trhu práce.